telefonisch contact 085 - 3035891

Zelfstandigen zonder personeel (ZZP) en Freelancers

Voor ZZP'ers en freelancers gelden dezelfde regels als voor andere ondermeners, zoals ingeschreven staan in de Kamer van Koophandel. Freelance en ZZP zijn geen aparte rechtsvormen. Veel ZZP'ers en freelancers kiezen voor een eenmanszaak.

Een ZZP'er is meestal één persoon die diensten of producten verkoopt en daarvoor de klanten een factuur stuurt. Niet alle zelfstandigen zonder personeel zijn ZZP'er. Een zelfstandige die zonder personeel bijvoorbeeld een kledingwinkel runt, wordt niet als ZZP'er beschouwd door de officiële instanties (ministeries, vakbonden, MKB, UWV).

Als ondernemer komt u voor de inkomstenbelasting vaak in aanmerking voor voordelige fiscale regelingen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. U moet tenminste 1.225 uur per jaar aan uw onderneming besteden. Ook moet u minimaal drie opdrachtgevers per jaar hebben.*

Belastingen en administratie

Als ZZP'er of freelancer krijgt u ook te maken met de belastingdienst, zoals bij de BTW-afdracht en het op tijd aangifte doen. Tevens bent u verplicht de boekhouding bij te (laten) houden zodat deze altijd op orde is. Dit behoort tot goed ondernemersschap.

Wij begrijpen dat het bijhouden van de boekhouding een administratieve last voor u kan zijn. Vooral wanneer u uw kostbare tijd moet verdelen tussen uw werk en uw gezin.

De Graaf & Van Steeg neemt uw administratieve last graag van u over. Dan kunt ú doen waar ú goed in bent, namelijk: ondernemen.

Vrijblijvende offerte? U kunt ons altijd even bellen of mailen.

 

* Voor meer informatie over ZZP en freelance kunt u altijd terecht op de site van de belastingdienst, of neem contact met ons op.